O Nama

Ideja o stvaranju preduzeća koje bi se bavilo zaštitom od požara, zaštitom na radu, civilnom zaštitom, servisom vatrogasnimh aparata i opreme i ekologijom rodila se još 1997. godine a osnivač i direktor Vehbija Salihović je sa svojim uposlenicima radom, trudom i velikim odricanjima tu ideju i san pretvorio u stvarnost.

Danas Monsun d.o.o. predstavlja modernu, stručnu, pouzdanu i stalno dostupnu firmu svim svojim kupcima. Izgradili smo partnerske odnose sa velikim brojem ljudi, kompanija i institucija koje važe za najkompetetnije u svojim djelatnostima.

Izgradili smo i opremili preko 500 m2 kancelarijskog, servisnog i magacinskog prostora. Raspolažemo vlastitim voznim parkom od 7 vozila. Naše znanje i iskustvo koje se ne mjeri samo godinama našeg postojanja, već kvalitetom znanja i iskustva svih onih koji čine tim Monsun d.o.o. predstavljaju našu najveću vrijednost.

Uposlenih 9 radnika od kojih šestorica imaju VSS imaju ukupno 8 položenih stručnih ispita. Za sve poslove koje obavljamo imamo odobrenja za rad izdata od nadležnih Ministarstava u skladu sa važećim Zakonima i Pravilnicima. Sve robe kojima prometujemo imaju Certifikate po važećim Evropskim normama I imaju porijeklo iz Evropske unije. Naš jedini cilj je zadovoljstvo kupaca kvalitetom roba i usluga. Takodjer, Monsun d.o.o radi u skladu sa standardom ISO 9001:2015 te ISO 45001:2018 i ISO 14001:2015.

Više O nama