• monsun aparat
  • monsun radnja
  • monsun radnja
  • monsun radnja

Servis PP Aparata

Periodični i kontrolni pregledi aparata za početno gašenje požara

(Prema Pravilniku o izboru i održavanju aparata za gašenje požara početnog gašenja koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja (“Sl. novine FBiH”, br. 46/11), korisnici vatrogasnih aparata dužni su osigurati periodične preglede najmanje jednom u 6 mjeseci.)

Rjesenje broj: 08-03/1-1-44-251/11

Rjesenje

Kontrolno ispitivanje celicnih boca vatrogasnih aparata radnog pritiska preko 25 bara.

(Prema Pravilniku o izboru i održavanju aparata za gašenje požara početnog gašenja koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja (“Sl. novine FBiH”, br. 46/11)

Rjesenje broj: 08-03/1-1-44-251/11