• monsun aparat
  • monsun radnja
  • monsun radnja
  • monsun radnja

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

  1. Pregled tehničke dokumentacije po članu 10. Zakona o zaštiti na radu
  2. Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
  3. Izrada izvještaja i drugih akata iz oblasti zaštite
  4. Izrada programa mjera iz oblasti zaštite na radu
  5. Izrada programa obuke iz oblasti zaštite na radu
  6. Redovna obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu
  7. Pregled i ispitivanje sredstava rada I opreme
Rjesenje